Stallingen

Regelmatig ontstaat bij toewijzing van een scootmobiel het probleem dat de gebruiker niet over een gelegenheid beschikt om deze te kunnen stallen.